Mijn eerste bronnen

Over keizerin Elisabeth zijn ontelbaar veel boeken en artikelen geschreven. Elke schrijver of schrijfster heeft, met zijn of haar bronnen en natuurlijk ook met zijn of haar  persoonlijke interpretatie, het leven van keizerin Elisabeth getracht weer te geven.

Mijn eerste bronnen waren de hieronder genoemde biografieën. Ook deze schrijver en de twee schrijfsters gaven een eigen interpretatie van het leven van keizerin Elisabeth.

Elisabeth von Österreich, Tragik einer Unpolitischen door E.C. Conte Corti

E.C. Conte Corti heeft zijn boek geschreven in 1934. Hij had zelf toegang tot de hoogste kringen en conform de geldende etiquette kon hij niet echt uit de school klappen. Hij is daardoor over het algemeen vrij mild en dus niet echt kritisch. Het boek leest prettig: het is heel toegankelijk en helder geschreven.

Elisabeth van Oostenrijk, de tragedie van keizerin Sisi geschreven door Joan Haslip

Joan Haslip heeft haar boek geschreven in 1965. Zij had geen toegang tot dezelfde bronnen als Conte Corti. Het dagboek van gravin Marie Festetics was voor haar niet beschikbaar, maar zij kon weer putten uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld het dagboek van Mary Throgmorton en natuurlijk ook het boek van E.C. Conte Corti. Ik vind het boek van Joan Haslip een pittig boek. Het is weliswaar in het Nederlands vertaald, maar soms zijn de zinnen wel vier of meer regels lang. Vaak moest ik even teruglezen: wat staat hier nou eigenlijk?

Kaiserin wider Willen door Brigitte Hamann

Het boek van Brigitte Hamann is een heel prettig boek om te lezen. Ik vind dat zij gedegen onderzoek heeft verricht en van meerdere kanten naar de diverse zaken kijkt. Het boek van Brigitte Haman is de meest uitgebreide biografie van de drie hier genoemde boeken.

Er worden nog steeds veel boeken en artikelen over keizerin Elisabeth geschreven. En het leven van keizerin Elisabeth verandert met terugwerkende kracht ook naarmate de tijd verstrijkt. In de afgelopen jaren kwam er namelijk af en toe nieuw origineel bronmateriaal boven water. En, ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst nieuwe authentieke bronnen aangeboord kunnen worden.