In nevelen gehuld

Terug naar:
De Habsburgers
(Deze pagina wordt herschreven, omdat de bronnen niet kloppen. Deze mededeling is geplaatst op 14 mei 2019.)

De familie von Habsburg was een belangrijk Europees adellijk geslacht. De Habsburgers heersten eeuwenlang over grote delen van Europa en ook de Nederlanden ontkwamen niet aan deze heerschappij.

Over de oorsprong van de Habsburgers is niet veel bekend. Er zijn in de loop van eeuwen zeer veel onderzoeken gedaan, maar door het ontbreken van feiten en het bestaan van vele fabels is een precieze reconstructie niet mogelijk. Er werd al in de vroege middeleeuwen genealogisch onderzoek gedaan, maar dit stond in dienst van de dynastieke propaganda. Het was natuurlijk uitermate indrukwekkend als je jezelf afstammeling kon noemen van Julius Caesar of van de Trojanen.

Er is veel gezegd en geschreven over de vroege Habsburgers, maar of het feitelijk juist is, is en blijft in nevelen gehuld. Slechts af en toe staan oude en betrouwbaar geachte bronnen ons toe een glimp van de vroegste Habsburgers op te vangen. Veel van het hieronder geschreven is, zijn algemeen geaccepteerde aannames.

In oude bronnen over de Duitse koning / keizer Otto I  de Grote (912 – 973) wordt een Guntram, ook wel Gontran, genoemd. Deze Guntram de Rijke is opgetekend in de Acta Murensia en hij wordt algemeen aanvaard als de stamvader van de familie von Habsburg.

Guntram was graaf van Breisgau en hertog of heer van Muri en werd geboren in de Elzas, nu een streek in het noordoosten van Frankrijk. Hij was de derde zoon van Hugo van Nordgau en zijn echtgenote Hildegard.

De zoon van Guntram, Lanzelin (ook wel Kanzelin) was gehuwd met of Luidgard von Thurgau of Liudgard/Lüdgard van Nellenburg. Uit dit huwelijk werden, voor zover bekend, vier kinderen geboren: Werner, Radbod, Rudolf en Landholt. Lanzelin noemde zichzelf graaf van Altenburg en hij werd ook aangemerkt als graaf van Klettgau en graaf van Thurgau.

Radbod, de zoon van Lanzelin, was rond 1020 – 1030 de grondlegger van de Habichtsburg, het stamslot waar de familie von Habsburg zijn naam aan ontleende. Volgens een legende zou de naam Habichtsburg zijn ontstaan toen er tijdens een jacht van Radbod een valk (familie van haviken) op de muur van het kasteel was neergestreken. Iets meer romantisch, maar wel veel aannemelijker is dat er een relatie was met een toenmalig aanmeerplaats voor de scheepvaart in Altenburg bij Brugg. In het oudduits heette zo’n aanmeerplaats “haw” of “hab”. Het zou dan gaan om een Burg (burcht, kasteel) aan of bij de “hab”.

Radbod was, op verzoek van zijn gemalin Ita, grondlegger van het klooster van Muri.

Zijn kleinzoon Otto, kind van zijn zoon Werner, was zeer waarschijnlijk de eerste die zichzelf de titel von Habsburg gaf.

Terug naar:
De Habsburgers
Bronnen:
Planet Vienna: Guntram der Reiche
Planet Vienna: Radbot
Die Geschichte von Schloss Habsburg
Geschichte Dorf Habsburg
Historisches Lexikon der Schweiz: Habsburg (Burg)
Swabia: German-speaking Switserland

https://www.karlvonhabsburg.at/chronik/die-anfaenge/