Keizer Ferdinand

Ferdinandsgruft

62. Keizer Ferdinand

* Wenen, 19 april 1793
† Praag, 29 juni 1875

Ferdinand (“Nandl”) was de oudste zoon en het tweede kind van keizer Franz II / I en Marie Theresia van Napels en Sicilie.

Ferdinand had een waterhoofd, was in lichte mate geestelijke en lichamelijk gehandicapt. Ferdinand was niet in staat om bijvoorbeeld een vol kopje of een fles te tillen. Lopen kon hij nauwelijks; hij schuifelde voort met behulp van anderen. Tientallen leraren bleken niet in staat om Ferdinand iets bij te brengen. Zelfs tot praten was Ferdinand nauwelijks in staat. Ferdinand had veelvuldig epileptische aanvallen. Deze aanvallen waren verschrikkelijk om te zien, zodat een publiek optreden zorgvuldig voorbereid moest worden.

Na de dood van Maria Theresia trouwde keizer Franz II/I opnieuw. Zijn derde echtgenote was Maria Ludovika van Modena. Vanaf dat moment zorgde de nieuwe keizerin voor Ferdinand en hij veranderde door haar toedoen van een apathisch jongetje in een aardige jongeman.

Ondanks het feit dat dokters hadden gezegd dat Ferdinand niet voor nageslacht kon zorgen, werd hij toch uitgehuwelijkt. Door de bemoeienissen van Metternich werd Ferdinand aan prinses Maria Anna van Sardinië-Piemont gekoppeld. Het huwelijk werd op 27 februari 1832 in Schloss Schönbrunn in Wenen gesloten. Het is zeer waarschijnlijk dat dit huwelijk niet geconsumeerd werd.

In december 1832 overleefde Ferdinand twintig zeer zware en levensbedreigende epileptische aanvallen. Mede door toedoen van von Metternich werd Ferdinand in 1835 tot keizer gekroond.

In het revolutiejaar 1848 haalden aartshertogin Sophie en keizerin Maria Anna Ferdinand over tot abdicatie. Hij werd opgevolgd door zijn neefje, Franz Joseph.

Ex-keizer Ferdinand en Maria Anna trokken zich gedurende de wintermaanden terug in de oude Köningsburg in Praag. In de zomermaanden verbleven ze in Schloss Zàkupy.

Ferdinand stierf 29 juni 1875.

Terug naar:
Ferdinandsgruft of
De Habsburgers in de Kaisergruft of
Kaisergruft – menu

Bronnen:
Kapuzinergruft. (2019, 4 mei). “Heute vor 135 Jahren starb Maria Anna (63) / today 135 years ago Maria Anna (63) died: [Facebook]. Geraadpleegd op 5 mei 2019. Van https://www.facebook.com/kapuzinergruft/posts/1204680769705471?__tn__=K-R
Kapuzinergruft. Kaiser Ferdinand. Geraadpleegd op 22 mei 2019, van http://www.kapuzinergruft.com/site/de/diehabsburger/article/49.html.
Kapuzinergruft. Kaiserin Maria Anna von Sardinien-Piemont. Geraadpleegd op 22 mei 2019, van http://www.kapuzinergruft.com/site/de/diehabsburger/article/98.html
McGuigan, D. G. (2011), Familie Habsburg 1273-1918 – Glanz un elend eines Herrscherhauses, Wien/München: Amalthea Verlag GmbH
Reifenscheid, R. (januari 2007), Die Habsburger in Lebensbildern, Graz/Wien/München: Piper Verlag GmbH, p.300, p308