Willem Hindriks en Regina Geerts – Regina Geerts en Harmen Hillebrants

Stamboom moet nog worden ingevoegd.

Willem Hindriks (ook Hendriks) werd geboren te Annerveen en op 8 januari 1702 gedoopt in Anloo. Op 12 november 1730 ging hij in ondertrouw met Regina Geerts (ook Geers) die uit De Wildervank kwam.

Willem en Regina kregen samen drie kinderen.

 • Hendrik Willems (ook Hindrik) werd geboren in Annerveen en hij werd op 1 juli 1731 in Anloo gedoopt. Hendrik werd vernoemd naar de vader van Willem.
 • Geert Willems werd op 19 oktober 1732 in Wildervank gedoopt. Geert werd vernoemd naar de vader van Regina.
 • Margien Willems werd op 18 september 1735 in Wildervank gedoopt. Margien werd vernoemd naar de moeder van Willem. Traditioneel zou eerst de moeder van Regina vernoemd moeten zijn. Misschien is er tussen Geert en Margien nog een meisje geweest met de naam van de moeder van Regina, maar daar heb ik niets over kunnen vinden. Het is ook goed mogelijk dat Marchjen voor de geboorte van Margien is overleden en dat de moeder van Regina nog leefde. In zo’n geval werd vaak eerst de moeder van de vader vernoemd.

Tussen 1 juli 1731 en 19 oktober 1732 verhuisden Willem en Regina zeer waarschijnlijk naar Wildervank. De verschillende geboorteplaatsen én het tweede huwelijk van Regina in Wildervank maken dit zeer aannemelijk.
Willem moet zijn overleden ergens tussen 1735 en 1737. Dat is de periode van negen maanden voor de geboorte van Margien en het tweede huwelijk van Regina. Wanneer en waar Willem overleed heb ik tot op heden niet kunnen vinden. Regina bleef achter met drie kleine kinderen.

Opmerkingen:

Of Willem en Regina op 12 november 1730 in ondertrouw gingen is voor mij nog niet helemaal zeker. Op één van de eerste bladzijden van het boek waar deze datum met hun namen in vermeld staat, staat:

Kondigingen en copulatien
te Anlo
Beginnende met den jaar
1715

Leven en dood van Regina na het overlijden van Willem

Op 26 januari 1738 huwde Regina met Harmen Hillebrants (ook Hillebrans). Harmen kwam net als Regina uit Wildervank. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Ze werden alle drie gedoopt in Wildervank.

 • Hilbrant Harmens werd gedoopt tussen 1 juli en 28 september 1738.
 • Juliane Harmens werd gedoopt tussen 30 november 1740 en 1 januari 1741.
 • Lijsebet Harmens werd gedoopt op 15 april 1743.

Opmerkingen:

 • De kinderen zijn: …ilbrant (een deel van het doopboek is vergaan, maar vermoedelijk heet deze zoon Hilbrant) werd gedoopt tussen 1 juli en 28 september 1738 (niet duidelijk: een deel van het boek is vergaan); Juliane werd geboren tussen 30 november 1740 en 1 januari 1741 (niet duidelijk: een deel van het boek is vergaan).

Wanneer en waar Regina overleed heb ik tot op heden niet kunnen vinden.

Leven en dood van de kinderen van Willem en Regina

 • Hendrik Willems was mijn voorvader.
 • Geert Willems huwde op 24 maart 1765 in Zuidlaren met Jantje Lamerts. Geert woonde toen in Wildervank en Jantje in Zuidlaarderveen en er wordt “attestatie naar Windeweer” genoemd. In het kerkregister van Windeweer wordt als registratiedatum 31 maart 1765 genoemd. Geert en Jantje kregen vier kinderen.
 • Margien Willems is tot op heden niet traceerbaar.

Leven en dood van de kinderen van Regina en Harmen

 • Over Hilbrant Harmens heb ik tot op heden niets kunnen vinden.
 • Juliane Harmens (ook Juliana en ook Harms) huwde op 24 juni 1764 in Wildervank met  Hindrik Poppes. Juliana en Hindrik kregen op 1 mei 1765 één kind. Na nader onderzoek gaat dit zeer waarschijnlijk om Poppe Hindrik Poppes.
 • Over Lijsebet Harmens heb ik tot op heden niets kunnen vinden.

Lees verder:

Terug naar: Start in Anloo – menu

Voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2017 op de oude site. Voor het laatst hier bijgewerkt: 27 oktober 2019.