Hindrik Willems en Marchjen Arents

De stamboom moet nog worden ingevoegd.

Waar en wanneer Hindrik (ook Hendrik) Willems is geboren, weet ik (nog) niet. In het geboorteregister van zijn zoon Willem, wordt hij Hindrik Jans genoemd. Op de pagina’s Aanname of ontdekking? en Marchjen leg ik uit waarom ik hem Hindrik Willems noem.

Hindrik Willems huwde met Marchjen Arents. Marchjen (ook Marrigjen, Marchjen, Margjen, Margje en Arends) was een dochter van Arent Egberts en Grietjen Jansen. Marchjen werd geboren in Annerveen en op 17 april 1682 gedoopt in Anloo.

Hindrik en Marchjen kregen ten minste vijf kinderen. Alle kinderen werden geboren in Annerveen en gedoopt in Anloo.

 • Geesjen Hindriks (ook Hendriks) werd gedoopt op 21 juli 1700. In het kerkregister wordt als vader Hindrik Hindriks genoemd. Geesje zou vernoemd kunnen zijn naar de moeder van vader Hindrik. Dat zou namelijk het geval zijn als de moeder van Hindrik was overleden voor de geboorte van deze dochter. Ik neem aan dat dit het geval was.
 • Willem Hindriks werd gedoopt op 8 januari 1702. In het kerkregister wordt als vader Hindrik Jans genoemd. De vernoeming is vreemd, want de vader van vader Hindrik zou Jan zijn geweest en uitgaande van de regels voor vernoeming had deze Willem dan Jan moeten heten. Willem Hindriks is mijn voorvader.
 • Arend Hindriks werd gedoopt op 2 december 1703. In het kerkregister wordt als vader Hindrik Willems genoemd. Arend is vernoemd naar de vader van moeder Marchjen.
 • Jan Hindriks werd gedoopt op 20 oktober 1715 als zoon van Hendrik Willems. Als Hindrik en Marchjen de regels voor vernoeming hebben gevolgd, is Jan vernoemd naar een broer van Hindrik of een broer van Marchjen.
 • Lammigjen Hindriks werd gedoopt op 22 januari 1719 als dochter van Hendrik Willems. Als Hindrik en Marchjen de regels voor vernoeming hebben gevolgd, is Lammigjen vernoemd naar een zus van Hindrik of een zus van Marchjen.

 Opmerkingen:

 • Het lijkt alsof Grietjen, de moeder van Marchjen, niet vernoemd is. Zeer waarschijnlijk zijn er tussen de geboorte van Arend en Jan meerdere kinderen geboren, waarbij een dochter of meerdere dochters de naam Grietjen kregen. Dit blijft gissen.
 • Er zijn in de kerkregisters nauwelijks overlijdensgegevens te vinden. Mogelijk had dit meer duidelijkheid verschaft over mogelijk overleden kinderen van Hindrik en Marchjen.

Leven en dood van de kinderen van Hindrik en Marchjen

 • Geesjen Hindriks ging in september 1726 in ondertrouw. Haar aanstaande echtgenoot was Jan Jansen (ook Jans). Geesjen en Jan kwamen allebei uit Annerveen. Ze kregen in ieder geval al één kind.
  • Hun zoon Jan Jansen werd geboren in Annerveen en werd op 9 februari 1727 gedoopt in Anloo. Meer kinderen heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.
 • Willem Hindriks is mijn voorvader. Deze pagina is nog niet gekoppeld.
 • Arend Hindriks (ook Arent) ging op 15 mei 1735 in ondertrouw met Jeigje Clasen (ook Clasens). De huwelijksdatum was op 22 mei 1735.  Arend en Jeigje kwamen allebei uit Annerveen. Jeigje was op dat moment hoogzwanger van hun eerste kind.
  • Hindrik Arends werd in Annerveen geboren en op 5 juni 1735 in Anloo gedoopt. De doopheffer was Jantje Roelefs. Hindrik werd vernoemd naar de vader van Arend.
  • Jan Hindriks werd in Annerveen geboren en op 27 juli 1738 in Anloo gedoopt. Jan is mogelijk vernoemd naar een overleden broer van zijn vader of moeder.
  • Margje Arends werd in Annerveen geboren en op 16 oktober 1740 in Anloo gedoopt. Margje is vernoemd naar de moeder van Arend.
  • Claas Arends werd in Annerveen geboren en op 20 februari 1743 in Anloo gedoopt. De doopheffer was zijn vader en getuige was Aaltje Janssen uit Annerveen. Claas is vernoemd naar de vader van Jeigje.
  • Harm Arends werd in Annerveen geboren en op 7 augustus 1746 in Anloo gedoopt. De doopheffer was zijn vader en getuige was Jacobje Harmes, weduwe van Harm Clasens te Annerveen. Harm is vermoedelijk vernoemd naar Harm Clasens. Ik vermoed dat deze Harm een broer van de moeder van de nieuw geboren Harm was.
 • Hoe het verder met Jan Hindriks ging, weet ik tot op heden niet. Ik vermoed dat hij voor 27 juli 1738 overleden is, omdat volgens de regels van vernoeming de tweede zoon van Arend en Jeigje Claas had moeten heten. In het geval van het overlijden van een broer van de vader of van de moeder werd met regelmaat niet eerst de vader vernoemd, maar een overleden broer of zus.
 • Hoe het verder met Lammigjen Hindriks ging, weet ik tot op heden niet. Op 27 oktober 2019 ontdekte ik dat er in 1719 er twee Lammigjens met de achternaam (patroniem) Hindriks waren geboren. Dit moet nog een keer goed uitspitten.

Lees verder: Willem Hindriks en Regina Geerts – Regina Geerts en Harmen Hillebrants.

Terug naar: Start in Anloo – menu

Voor het laatst gewijzigd op de oude site op 2 juli 2017. Voor het laatst gewijzigd op de nieuwe site: 9 november 2019.