Marchjen

Deze pagina was op 19 oktober 2019 eerst als blogbericht gepubliceerd.

Zelfs na het lezen van Aanname of ontdekking wist ik niet goed meer waarom ik aan had aangenomen dat mijn verste voorouders Willem en Geesjen heetten. Eergisteren startte ik een nieuwe zoektocht om dit voor mijzelf helder te krijgen. De verst in het verleden gelegen voorouder waarvan ik zeker weet dat deze persoon een voorouder van mij is, is Marchjen Arents.

De ouders van Marchjen waren Arent Egberts en Grietjen JansenArent Egberts en Grietjen Jansen kregen in ieder geval twee dochters:

Geertjen, geboren in Annerveen en op 13 januari 1678 gedoopt in Anloo.
Marchjen, geboren in Annerveen en op 17 april 1682 gedoopt in Anloo.

Marchjen kreeg in ieder geval vijf kinderen:

Geesjen Hindriks, geboren in Annerveen en op 21 juli 1700 gedoopt in Anloo. Marchjen was toen 18 jaar. Volgens het doopregister was de vader Hindrik Hindriks.
Willem Hindriks, geboren in Anner-Veen en op 8 januari 1702 gedoopt in Anloo. Marchjen was toen 19 jaar. Volgens het doopregister was de vader Hindrik Jans.
Arend Hindriks, geboren in Anner-Veen en op 2 december 1703 gedoopt in Anloo. Marchjen was toen 21 jaar. Volgens het doopregister was de vader Hindrik Willems.
Jan Hindriks, geboren in Anner-Veen en op 20 oktober 1715 gedoopt in Anloo. Marchjen was toen 33 jaar. Volgens het doopregister was de vader Hindrik Willems.
Lammigjen Hindriks, geboren in Anner-veen en op 22 januari 1719 gedoopt in Anloo. Marchjen was toen 36 jaar. Volgens het doopregister was de vader Hindrik Willems.

Tussen de doop van Arend en Jan zit een periode van meer dan 11 jaar en 10 maanden. Omdat de ouders van Arend en Jan dezelfde namen hebben, ga ik ervan uit dat het bij de beide jongens om dezelfde ouders gaat, al was Marchjen biologisch gezien best oud toen haar laatste twee kinderen geboren werden. Het lijkt mij namelijk heel sterk dat er twee Marchjens en twee Hindrikken in het dorp Annerveen zouden hebben gewoond die dan ook nog toevallig getrouwd waren met respectievelijk een Hindrik of een Marchjen.

Ik vermoed dat er in de periode van meer dan 11 jaar en 10 maanden tussen de geboorte en doop van Arend en Jan meerdere kinderen zijn geboren én gestorven. Tot op heden heb ik nog niets kunnen vinden over rampen (hongersnood, ziektes) kunnen vinden. Als er inderdaad meerdere kinderen waren geboren, kan dit ook verklaren waarom de naam van de moeder van Marchjen niet voorkomt. Er zouden in die periode meerdere Grietjens geboren en overleden kunnen zijn.

Uitgaande van de regels voor vernoeming zou de eerste dochter van Marchjen de naam Grietjen moeten zijn geweest. Overleden familieleden kregen meestal voorrang, dus als vaders moeder al was overleden, kreeg de eerste dochter de naam van de moeder van de vader. In dit geval zou de moeder van Hindrik dus Geesjen hebben geheten.

Uitgaande van de regels voor vernoeming zou de eerste zoon de naam van vaders vader krijgen. Hindrik Jans zijn vader heette dan Willem en Hindrik Jans had dan de naam Hindrik Willems moeten hebben. Hindrik wordt wel Hindrik Willems genoemd in het doopregister van de drie jongste kinderen. Ik vermoed dat de predikant bij de eerste kinderen de verkeerde achternaam (patroniem) heeft opgeschreven.

Uitgaande van de regels voor vernoeming zou de tweede zoon de naam van moeders vader krijgen en dat is ook gebeurd. De vader van Marchjen heette Arent, haar tweede zoon Arend.

Drie andere mogelijkheden

Stel dat Marchjen met twee of drie verschillende Hindrikken gehuwd was geweest, dan zou:

De eerste mogelijkheid;

Hindrick Hindricks de zoon van Hindrick Hindricks en Grietjen Alberts hebben kunnen zijn. 

Hindrick Hindricks en Grietjen Alberts kregen volgens het doopregister van Anloo twee zonen:

Hindrick Hindricks, geboren in Gasteren, gedoopt op 23 mei 1681.
Jan Hindricks, geboren in Gasteren, gedoopt op 22 april 1683.

Als deze Hindrick Hindricks met Marchjen gehuwd was geweest, was hij verhuisd van Gasteren naar Annerveen en was hij net 17 jaar toen hij vader werd. Eén van de kinderen van Hindrick en Marchjen heette Jan en dit kind zou vernoemd kunnen zijn naar het broertje van Hindrick. De eerste zoon van deze Hindrick Hindricks zou dan Hindrick hebben moeten heten en niet Willem. Daarom valt deze mogelijkheid af.

De tweede mogelijkheid;

Hindrik Jans de zoon van Jan Truw en Berentjen Hindricks hebben kunnen zijn.

Jan Truw en Berentjen Hindricks kregen minstens de hieronder genoemde kinderen:

Hindrik, geboren in Anloo en aldaar op 4 maart 1677 gedoopt.
Aeltjen, geboren in Anloo en aldaar op 4 november 1679 gedoopt. Aaltjen overleed te Anloo en werd aldaar op 27 juli 1682 begraven.
Jan, geboren te Anloo en aldaar gedoopt op 16 juli 1682.
Albert, geboren te Anloo en aldaar gedoopt op 13 april 1684.
Jan, geboren te Anloo en aldaar gedoopt op 16 januari 1687.
Aeltjen, geboren te Anloo en aldaar gedoopt op 5 mei 1689.

Als deze Hindrik met Marchjen gehuwd was geweest, was hij verhuisd van Anloo naar Annerveen en was hij 23 jaar toen hij vader werd. Eén van de kinderen van Hindrick en Marchjen heette Jan. Dit kind zou dan vernoemd kunnen zijn naar het broertje van vader.De eerste zoon van deze Hindrik Jans zou dan Jan hebben moeten heten en niet Willem. Daarom valt ook deze mogelijkheid af.

De derde mogelijkheid;

Hindrick Willems de zoon van Willem Berents en Aeltjen Hindricks kunnen zijn.

Deze mogelijkheid valt voor mij voorlopig ook af, omdat de eerste dochter dan de naam Aeltjen had moeten hebben. Ik moet hier nog wel even nader naar kijken.

Wat ik wel opmerkelijk vind: Aeltjen Hindricks en Willem Berents overleden twee dagen na elkaar, op respectievelijk op 5 april en 7 april in 1703. Tot op dit moment kan ik hierover geen gegevens vinden in de zin van rampen.

Tot op dit moment blijf ik er vanuit gaan dat de vader van Hindrick de naam Willem had en zijn moeder Geesjen heette. Ik stel mij voor dat Hindrick en Geesjen geen oorspronkelijke lidmaten van het kerspel Anloo waren. Misschien is Hindrick na het overlijden van Geesjen met zijn zoon Willem naar het kerspel gekomen.

Wellicht ontdek ik in de toekomst een andere voorvader en -moeder dan Willem en Geesjen als de verst in het verleden voorouders.

Geschreven op 17 en 19 oktober 2019. Voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2019.