Aanname of ontdekking?

Deze pagina was op 3 februari 2017 als blogbericht op mijn oude site gepubliceerd.

Ik had een aantal jaren geleden (de laatste wijziging in mijn aantekeningen was op 23 januari 2014) ontdekt dat Marchjen Arents, gedoopt op 17 april 1682, gehuwd was geweest met Hindrik Jans (geboren tussen ongeveer 1670 en 1680). Ze hadden één kind: Willem Hindriks (gedoopt op 8 januari 1702). Deze Willem Hindriks is aantoonbaar een voorvader van mij.

Marchjen was eerder gehuwd geweest met Hindrik Hindricks en had uit dit huwelijk één dochter Geesjen. Er zou ook sprake zijn van een derde huwelijk van Margjen met Hindrik Willems.

Tussen andere werkzaamheden voor Start in Anloo door, bleef ik maar naar mijn aantekeningen staren en kreeg het idee dat er iets niet klopte.

Waarom heette mijn voorvader Willem Hindriks niet Jan Hindriks? Zo zou hij hebben moeten heten als zijn ouders de regels voor vernoeming hadden gebruikt. De vader van zijn vader heette immers Jan, want zijn vader Hindrik was Jans(zoon).

Als Hindrik Jans de vader van Willem Hindriks was, dan moet de opa van Willem Hindriks toch de voornaam Jan hebben moeten gedragen? Ik had in het verleden alle Jannen uit het kerspel Anloo die voor die rol in aanmerking zouden kunnen komen nageplozen, maar na ontelbare uren onderzoek kon ik geen enkele Jan plaatsen als voorvader. Het bleken steeds voorvaderen van andere mensen te zijn. Ik had zelfs in de -via het internet beschikbare- nabijgelegen kerspelen gespeurd naar mogelijke voorvaderlijke Jannen.

Ik ging ermee naar bed en werd ermee -nog voor zes uur- wakker en had ineens -zoals altijd ’s nachts of in de vroege morgen- een idee. En, dat lijkt te kloppen.

Gisteren had ik in de diverse registers ontdekt dat predikanten van Anloo fouten maakten. Zij kenden de lidmaten niet allemaal bij voornaam en/of achternaam (patroniem). Ook schreven zij gegevens regelmatig later in de registers en dus niet vlak na een gebeurtenis. Hierdoor zou het zomaar zo kunnen zijn dat de vader van Willem Hindriks niet Hindrik Jans, maar Hindrik Willems was. Het is -maar dat bedacht ik pas later- zelfs heel goed mogelijk dat Marchjen ook niet eerder gehuwd was met Hindrik Hindricks, maar alleen maar met Hindrick Willems. Drie huwelijken met drie verschillende Hindrikken zou wel heel bijzonder zijn?

Voorlopig ga ik er in ieder geval van uit dat ik een echte ontdekking heb gedaan en daar ga ik nu mee verder tot het tegendeel bewezen is.

Voor een nog minder ervaren stamboomonderzoeker dan ik, zal ik binnenkort even een blogje of een pagina maken over naamgeving. Dat verduidelijkt bovenstaand verhaal en laat zien dat het waarschijnlijk echt om een ontdekking gaat.

Voor het laatst bijgewerkt op de oude site: 4 juni 2017. Voor het laatst bijgewerkt op deze site: 27 oktober 2019.