Het dodenmasker

vermeend-dodenmasker-elisabeth

Van deze foto wordt beweerd wordt dat het de foto van het dodenmasker van keizerin Elisabeth is. Noch in officiële- noch in privédocumenten is er enig bewijs gevonden dat er ooit een gezichtsafdruk van de overleden Elisabeth is gemaakt. Het masker is er ook niet (meer).

Deze informatie was te lezen tijdens een tentoonstelling in 2013 in de Kaiserliche Wagenburg. Dit museum valt onder het KHM-verband en de informatie mag dus als behoorlijk betrouwbaar geacht worden. De foto heb ik tijdens het bezoek aan de tentoonstelling gemaakt.