Geen kind is zo aanwezig …

“Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist” (Ide Wolzak)

Dat is zo waar, maar het geldt niet alleen voor overleden kinderen. Ik mis al mijn kinderen als ze niet in mijn nabijheid zijn: de twee die daar (waar?) zijn en de twee die hier zijn.

De liefde die ik voor al mijn kinderen voel, is gewoon te groot om in woorden weer te geven.

Wereldlichtjesdag 2019