Heden familieleden

Deze pagina is overgebracht van mijn oude site en moet nog herzien worden.

In verband met de privacy van nog levende familieleden zijn de onderliggende pagina’s niet openbaar, maar worden ze beschermd met een wachtwoord. Alleen daartoe uitgenodigde personen mogen deze pagina’s bekijken.

De meeste gegevens die op deze site openbaar zijn, heb ik verkregen door het raadplegen van kerkregisters, registers van de burgerlijke stand et cetera.

De wet (Het Burgerlijk Wetboek) stelt dat de hieronder genoemde termijnen gelden voor het overbrengen van de registers van de burgerlijke stand. Bij het overbrengen worden de registers ‘openbaar.’ De openbaarheid -het inzien door derden- is wel aan regels gebonden.

De ‘geboorteregisters’ (akten van geboorteaangiften) worden 100 jaar na het afsluiten van de registers overgebracht (en dus openbaar).

  • De ‘huwelijksregisters’ (akten van huwelijken en echtscheidingen) worden 75 jaar na het afsluiten van de registers overgebracht (en dus openbaar).
  • De ‘overlijdensregisters’ (akten van overlijdensaangiften) worden 50 jaar na het afsluiten van de registers overgebracht (en dus openbaar).

Verder is het zo dat:

  • Voor nadere toegangen (klappers), hulpregisters e.d. dezelfde termijnen gelden.
  • In de praktijk geschiedt de overbrenging niet exact na de gestelde termijnen, maar in porties van tien jaar. Dit omdat de akten per tien jaar zijn ingebonden en geïndiceerd.

Gegevens van recentere data heb ik verkregen uit de bewijsstukken die ik in mijn bezit heb. Ik plaats deze gegevens alleen openbaar als ik denk dat het de privacy van levende familieleden niet schendt en/of schaadt.

Je mag als je familie van mij bent, altijd vragen of je de onderliggende pagina’s mag zien. Ook mag je altijd vragen of er iets (namen, gegevens, foto’s) verwijderd kan worden.

Gepubliceerd op de oude site als pagina op 25 augustus 2017