Vreemde woorden …

… kom je tegen in registers en akten. Ik zal ze hier eens onder elkaar zetten, beginnende met het woord dat ik net vond.

  • depofant: Bij het zoeken naar de betekenis vind ik wel deposant = hij die verklaart. In oude teksten kom ik het woord depofant ook tegen.

Dit bericht was op 10 juni 2016 geplaatst op mijn oude site. Inmiddels weet ik dat een op een f lijkende letter gebruikt voor s of ss.

Ik ben nu bezig met het “vertalen” van oude aantekeningen uit het kerkregister van Anloo. De vreemde woorden die ik daar tegen kom, zal ik binnenkort hier plaatsen.