Keizer Joseph II en zijn klapkist

Keizer Joseph II is één van mijn Habsburghelden. Hij had voor zijn tijd een zeer bijzondere kijk op bijna alle aspecten van het toenmalige leven én op bijna alle aspecten van de dood. Zo was keizer Joseph de uitvinder van de klapkist: een bijzondere en zeer duurzame manier van kisten en begraven. Het is zo jammer dat zijn uitvinding nooit navolging heeft gehad.

In het artikel Cultures of Death and Politics of Corpse Supply – Anatomy in Vienna, 1848 – 1914 valt het één en ander te lezen en te zien over hoe keizer Joseph II dacht over een aantal aspecten van leven en dood en hoe zijn tegenstanders, bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk, daarover dachten.

De rooms-katholieke kerk was helemaal niet blij met keizer Joseph, want hij liet bijvoorbeeld veel kloosters sluiten en ontnam de rooms-katholieke machthebbers veel macht.

Op dit moment vind ik het heel erg jammer dat Joseph maar zo kort keizer mocht zijn, maar misschien kom ik daar na meer onderzoek op terug.

Het gelinkte artikel had ik op 20 mei 2014 geplaatst in een bericht op mijn oude blog over de familie von Habsburg.